Trade Compliance Congres

Donderdag 3 oktober 2019

WTC, Rotterdam

Sessies

Sessie Ronde 1

 

1.1. Blockchain in eCommerce – de oplossing van MAERSK en IBM
In deze sessie licht Prof. Yao-Hua Tan de principes van blockchain toe. Hij legt uit hoe MAERSK en IBM het wereldwijde blockchainplatform Global Trade Digitaization (GTD) hebben ontwikkeld om data te delen in internationale supply chains. Ook bespreekt hji hoe douaneorganisaties blockchain kunnen gebruiken benutten om aanvullende business data (zoals een paklijst of factuur) op te vragen en daarmee douaneaangiften te cross-valideren. Na de sessie heeft u een goed beeld van het belang van blockchain voor internationale handel en hoe de Douane daarmee haar toezicht effectiever en efficiënter kan inrichten.

Prof. dr. Yao-Hua Tan | Technische Universiteit Delft & Rotterdam School of Management Erasmus University

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.

 

1.2. The ROI of automating export control compliance
Those that fail to implement effective export control compliance programs, though, risk jeopardizing their business operations and reputations. Based on this alone, investing in export control compliance already makes good business sense. But there is even greater potential to be tapped: Companies that additionally introduce automation into their compliance programs also benefit from greater efficiency, reduced costs, and – importantly – increased regulatory compliance

Mark Brannan | AEB

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is.

LET OP: deze sessie wordt in het Engels gegeven

 

1.3. Export control classificatie; de valkuilen
Om vast te stellen of er maatregelen op het gebied van export control van toepassing zijn, is de classificatie van groot belang. Er moet een dual-use nummer of ECCN-code (VS) worden vastgesteld. Aan de hand van diverse cases gaan we op detailniveau de classificatie voor export control bepalen. Al snel wordt duidelijk wat de valkuilen zijn en hoe het wél kan worden opgepakt. Dit is geen sessie waarin een inleiding wordt gegeven over de verschillende wettelijke bepalingen zelf. Enige voorkennis over strategische goederen is vereist.

Richard Groenendijk | General Manager at AEB

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor specifieke voorkennis over strategische goederen gewenst is.

 


Sessie ronde 2

2.2. De veranderende inhoud van “compliance” in internationale handel. Een blik naar de toekomst.
Veel organisaties hebben compliance afdelingen die zich bezig houden met het voldoen aan wet- en regelgeving omtrent internationale handel. Maar hoe ver gaat “compliance”? Vanuit de overheid wordt de druk steeds groter. De overheid heeft in de financiële sector de antiwitwaswetgeving geïntroduceerd, op basis waarvan financiële instellingen hun klanten moeten screenen. Ook in de telecom sector wordt de druk groter op telecom providers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun klanten en diens online content (bijvoorbeeld websites die auteursrechten schenden).

In de logistieke sector geldt nog geen expliciete wettelijke verplichting om zulke screening van klanten te doen, maar zowel in Nederland als ook in België heeft de overheid logistieke service providers en customs brokers al verantwoordelijk gesteld omdat ze hadden moeten weten wie achter hun zendingen zat of welke goederen het waren. Dat bleef tot nu toe vooral beperkt tot export vergunningen of gevallen waarin sancties van toepassing waren, maar ook in douanezaken komt dit terdege voor. Alle partijen in de logistieke keten kunnen daarom leren van de financiële sector, waarin Altares – Dun & Bradstreet actief is. Altares – Dun & Bradstreet ondersteunt financiële instellingen maar ook partijen in de logistieke keten met data-oplossingen om compliant te zijn en om risico’s te voorkomen en te detecteren.

In deze themasessie zal Ziv Baida ingaan op wat het ‘trade ecosysteem’ kan leren van de financiële sector en hoe het investeren in zo’n ‘capability’ van een kostenpost juist een ‘differentiator’ kan worden.

Ziv Baida | Altares – Dun & Bradstreet

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen voorkennis nodig is.

 

2.3. Sanctiewetgeving; wat is nu nog wel mogelijk?
Met de huidige ontwikkelingen in de Verenigde Staten, Iran en de EU is het sanctiebeleid weer volop in het nieuws. Ook heeft in het afgelopen jaar een aantal strafzaken gediend waaruit blijkt dat de overheid handhaving op het gebied van sanctiewetgeving serieus neemt. Het lijkt er soms op alsof niets meer mogelijk is. Het is echter uiteraard niet het doel van de overheid om de handel stil te leggen.

Hoe kom je tot een reële risico-afweging om deals wel of niet door te laten gaan? En hoe ga je om met het blokkeerstatuut als antiboycot maatregel? Waar liggen nog mogelijkheden om de betaling rond te krijgen?  Kortom, welke mogelijkheden zijn er nog wél om goed internationaal zaken te kunnen doen. Sebastiaan Bennink bespreekt deze en andere vragen in zowel een juridisch als praktisch perspectief.

Sebastiaan Bennink | Wladimiroff Advocaten                           

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis nodig is.

 

2.4. Dilemma workshop Trade Compliance
Als compliance verantwoordelijke krijg je te maken met allerlei dilemma’s. Je bevindt je op het snijvlak van commercie en compliance. Hoe ver moet je gaan? Wat is ethisch verantwoord voor jouw organisatie? Tijdens deze interactieve workshop bespreken we een aantal aansprekende cases waar je als Trade Compliance verantwoordelijke in de praktijk mee te makenkubnt krijgen. 

Jan Cuppen | Eigenaar CILUX Compliance Consultancy 

 


Sessie ronde 3

3.1. Lean, hoe kan een (douane)proces profiteren van de manier waarop Toyota auto’s maakt?
Hoe garandeer je kwaliteit en blijf je flexibel bij voortdurend veranderende omstandigheden? Tijdens deze workshop krijgt u een korte introductie in de filosofie van Lean; de manier van werken die bij Toyota ontstond na de Tweede Wereldoorlog en die tot op de dag van vandaag doorontwikkeld wordt. De interactieve workshop geeft een korte historische basis, uitleg over de kern van Lean en praktische tips om in de praktijk toe te kunnen passen.

Marc Nieuwland | Auteur

Kennisniveau: Geen voorkennis vereist

 

Tijdens deze ronde kunt u ook een keuze maken uit een van de sessies van ronde 3 van het Nationaal Douanecongres. Bekijk deze sessies >>